Discursul M.S. Regele Carol I cu ocazia inaugurării Portului Constanța

04.10.2023

În urmă cu 114 ani, la 27 septembrie 1909 se inaugura Portul Constanța după ample lucrări de modernizare realizate de inginerii I.B Cantacuzino și Anghel Saligny.

La ceremonia de inaugurare desfășurată în prezența familiei regale și a înaltelor oficialități centrale și locale, Regele Carol I, un susținător înfocat al dezvoltării Constanței, ține un memorabil discurs:

«Cu mare bucurie am venit in Dobrogea spre a inaugura marile lucrări ale portului Constanţa, datorite ca şi falnicul pod de peste Dunăre, ştiinţei şi luminei inginerilor romani sub priceputa conducere a şefului lor.

Deschiderea drumului spre mare "era o trebuinţă a propăşirei comerţului. 

Porturile maritime sunt plămanii unei ţări, de aceea guvernul nu a cruţat nimic pentru a da portului Constanţa tot ceea ce a trebuit spre a indeplini inalta sa menire.

Incă dela inceput am urmărit cu cel mai viu interes şi am supraveghiat aceste lucrări, cari :au dat comerţului nostru un avant aşa de puternic şi au legat tot mai strans Dobrogea de căminul strămoşesc. Cu drept cuvant, deci il putem privi ca un factor de căpetenie al propăşirei noastre economice şi ca o mândrie naţională.Portul Constanţa cu ajutorul serviciului nostru maritim roman ne-a pus in legătură statornică şi directă cu targurile străine, mai ales cu apusul Europei, care este cel mai mare cumpărător al produselor noastre naţionale. Activitatea acestui centru comercial, care se va desfăşura de sigur, fără daune pentru porturile noastre dunărene, va fi adevăratul barometru al desvoltărei noastre economice. De aceea am credinţa, că deşi marile lucrări ce s-au săvarşit pănă acum nu sunt decat un inceput faţă de ce rezervă viitorul şi că Constanţa va deveni peste un scurt timp, nu prea indepărtat, unul din cele mai importante porturi ale Mărei Negre.

Cu acest prilej nu pot să nu remarc azi o legătură strânsă şi apropiată a Dobrogenilor de sufletul nostru cu intrarea lor în deplină viaţă constituţională a ţării. Prin această întrunare desăvârşită a Dobrogei de patria română, dela sânul căreia nimic nu o mai poate despărţi, s-a în făptuit pe veci ţinta străbunilor luptători pentru stăpânirea ţărmului Mărei Negre, visul bătrânului Mircea Voivod şi a lui Ştefan cel Mare.

Cu adancă recunoştinţă mulţumesc tuturor pentru primirea strălucită, cu care am fost intampinat din partea oraşului, ca şi pentru bunele urări ce mi-s-au adus in cuvinte aşa de călduroase şi măgulitoare şi sunt fericit că am plăcutul prilej a ridica paharul meu pentru prosperarea mereu crescandă a portului Constanţa şi pentru fericirea scumpilor noştri Dobrogeni».

Imaginile arată placheta inaugurală a Portului Constanța, realizată din bronz, în 1909, ce are pe față profilul regelui Carol I și Farul Carol, iar pe verso stema regală a României, stema Constanței și vederea de ansamblu a portului cu silozurile construite de Anghel Saligny.

Credit foto: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion.